Bookmark and Share     Sitemap

Om Radio Randers -byens lokalradio

Radio Randers er lokalbefolkningens radio i Randers. Vores formål er at bringe lokale nyheder og debat- og magasinprogrammer, som er med til at sætte dagsordenen i den lokale debat.

Lokalområdets foreninger, beboergrupper, uddannelses- institutioner m.v. er meget velkommen til at indgå i et samarbejde med radioen - men også enkeltpersoner er meget velkommen til at slå deres folder i radioens sendetid. Så har du lyst og måske ovenikøbet en god idé til et program, er du meget velkommen  til at slå på tråden eller kigge ind.

Vi holder til på Garnisonsvej 17 i Jennumparken. Vi råder over moderne radioudstyr og velindrettede studier.

Radio Randers blev stiftet som forening 12. oktober 1998 og sendte sin første udsendelse 1. april 1999.

Radio Randers er med i et sendesamvirke på frekvens 104,9 MHz. Radio Randers, Det Åbne Radioværksted og Radio Alfa sender på samme frekvens.

Radio Randers disponerer over følgende sendetider:                                          

Søndage kl. 8.00 -23.00

Radio Randers - byens lokalradio | Garnisonsvej 17, 8930 Randers NØ  | Tlf.: 87 10 03 40 | radioranders@radioranders.dk