Bookmark and Share     Sitemap

Radio Randers sender
alle søndage

   8.00 - 14.00

God musik

 14.00 - 15.00 Mennesker & Musik. Vært: Anja Dybris
 15.00 - 18.00 God musik
 18.00 - 19.00 Rodebutikken. Vært: Kenneth Glad
 19.00 - 22.00
God musik
 22.00 - 23.00  Randers på tværs. Vært: John Degn
 
Radio Randers - byens lokalradio | Garnisonsvej 17, 8930 Randers NØ  | Tlf.: 87 10 03 40 | radioranders@radioranders.dk