Bookmark and Share     Sitemap

Hvorfor skal vi have Radio Randers?

F o r d i:
  Radio Randers bringer nyheder med andre vinkler end de forudsigelige borgerlige medier.
  Radio Randers kan dermed sætte en anden dagsorden for dagens debat.
   Radio Randers kan gå tæt på det lokale liv og lokale politiske problemer.
   Radio Randers er hele lokalbefolkningerns lokalradio.
   Radio Randers kan styrke de lokale foreningernes kontakt med medlemmer og lokalbefolkning.

   26 radiostationer i Danmark er tilknyttet FAEM.  Radio Randers er en del af fællesskabet
   600.000 lyttere hører en FAEM-radiostation en gang om ugen.
   Der vil også blive lyttet til Radio Randers.
  Radio Randers - byens lokalradio | Garnisonsvej 17, 8930 Randers NØ  | Tlf.: 87 10 03 40 | radioranders@radioranders.dk